Maaelu arengu toetus tegevuste väljaku rajamisel ja haljastamisel Vanamõisa karavani parki

CaravanPark OÜ  taotles Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme abil toetust tegevuste väljaku rajamiseks ja haljastamiseks. “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetus” raames taotlus rahuldati.

Projekti eesmärgiks on luua turistile kvaliteetsed aktiivse vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise võimalused Vanamõisa Karavanpargis, luues ühtlasi lisaväärtus olemasolevale ja seeläbi soodustada turisti pikemaajalist viibimist piirkonnas. Tulemuseks on uus toimiv turistidele suunatud vaba aja veetmise teenus, mis arvestades nõudlust soodustab turistide pikemaajalist viibimist piirkonnas, soodustab turistide omavahelist suhtlemist ja infovahetust ning pikemas perspektiivis toob juurde uusi turiste. Areneb ja elavneb piirkonna majandustegevus. Suureneb aktiivne eluhoiak.