Maaelu arengu toetus tegevuste väljaku rajamisel ja haljastamisel Vanamõisa karavani parki

CaravanPark OÜ  taotles Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme abil toetust tegevuste väljaku rajamiseks ja haljastamiseks. “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetus” raames taotlus rahuldati. Projekti eesmärgiks on luua turistile kvaliteetsed aktiivse vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise võimalused Vanamõisa Karavanpargis, luues ühtlasi lisaväärtus olemasolevale ja seeläbi soodustada turisti pikemaajalist viibimist Read more about Maaelu arengu toetus tegevuste väljaku rajamisel ja haljastamisel Vanamõisa karavani parki[…]